ใบอนุญาตนำเที่ยว
      เลขที่ 21/00509
................................................
Tel. 095-223-9564
092-354-1654
Fax. 054-772-513
E-mail :
phukatour@hotmail.com
   
................................................

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ออนไลน์อยู่ 88 คน
ผู้ชมทั้งหมด 2,379,878 คน
เริ่มนับเมื่อ 29 ส.ค. 54


เตาเผาโบราณ

        อดีตเป็นแหล่งผลิตเครื่องดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่ง จึงมีรูปแบบประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยชามที่มี ลักษณะเฉพาะของตนที่แตกต่างออกไปจากแหล่งเตาเผาอื่นๆ ในล้านนาและในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้ามากกว่าแหล่งเตาเผาอื่นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของแหล่งเตาเมืองน่าน จากการเล่าสืบต่อกันมา พบว่าบริเวณนี้สมัยก่อนเป็นพื้นที่ มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับการทำเครื่องปั้นดินเผาจึงทำให้เมื่ออพยพมาในบริเวณ ทั้งนี้ความเป็นมาของแหล่งเตาเผาโบราณของบ้านบ่อสวก มีนักโบราณคดีได้สันนิฐานว่า แต่ก่อนเตาเผาโบราณแห่งนี้เป็นของคนกลุ่มไทยญวนหรือที่เรียกว่าคนเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รู้หนังสือและเขียนภาษาไทยได้เป็น อย่างดี และเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธ มีหลักฐานจากการศึกษาได้ค้นพบเศษถ้วยมีรอยจารึกรูปอักษรไทยล้านนา รูปอักษรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 รอยจารึกดังกล่าวทำขึ้น เห็นว่าบริเวณนี้มีความเหมาะสม สำหรับขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีต่อไป

        เนินดินที่พบ คือ เนินดินเตาจ่ามนัส และเตาสุนัน ซึ่งปัจจุบันเนินเตาทั้งสองตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 10 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน ทั้งนี้บริเวณบ้านที่ตั้งเตาเผานี้จะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจำลองเหตุการณ์ วิถีชีวิตต่าง ๆ ของชาวบ้านสวกหมู่ 1และบ้านสวกพัฒนาหมู่ที่ 10 ในอดีตเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องบ้านสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

น่าน ทัวร์น่าน ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อินโดจีน ทัวร์คุณภาพ ทัวร์,ท่องเที่ยว,บริษัททัวร์,เที่ยวไทย,รับจัดทัวร์,ทัวร์หมู่คณะ,แพ็คเกจทัวร์
Tag คำค้นหา